AMIMA s.r.o.

Alexandrov dvor 476
951 34 Báb
Slovensko
IČO : 44604882
DIČ : SK2022802045
Okresný súd Nitra, vložka číslo : 24112/N

* Meno
* Email
Telefón
* Správa